Sunshine School
Sunshine School - HomeSunshine School - About UsSunshine School - ResultsSunshine School - GallerySunshine School - What's NewSunshine School - Contact
 

 

Click here for Previous Years Results

SSC Resluts for the Academic Year: 2013-14

Total Students Appeared: 57
Passed: 57
Percentage: 100

Achievement in a subject is indicated by a subject grade and grade points. Grade A1 is the highest and Grade D2 is the lowest. The Interpretation of the grades is as follows:

 

Grades 1st, 3rd and
non-languages
2nd language Grade Points
A1 92 - 100 90 - 100 10
A2 83 - 91 80 - 89 9
B1 75 - 82 70 - 79 8
B2 67 - 74 60 - 69 7
C1 59 - 66 50 - 59 6
C2 51 - 58 40 - 49 5
D1 43 - 50 30 - 39 4
D2 35 - 42 20 - 29 3
Sl. Name Regd GPA
1 M. LALITHA AISHWARYA 1410114090 9.8
2 K. KISHORE 1410114244 9.8
3 K.M.S. ROSE 1410114082 9.7
4 T. SAMUEL PAUL 1410114080 9.5
5 D. HEMA LATHA 1410113670 9.3
6 P. RAMYA SRI 1410113953 9.3
7 N. PRASANNA 1410114076 9.3
8 O. ANIL KUMAR 1410114126 9.3
9 K. MONALISA 1410114190 9.3
10 T. JYOSTHNA 1410113552 9.2
11 B. SUVARNA MUKHI 1410113724 9.2
12 V. VIJAYA DURGA 1410113933 9.2
13 I.S. RAMA KRISHNA 1410113943 9.2
14 S.P.M. ESWAR KUMAR 1410113580 9.0
15 SK. ROSHINI 1410113704 9.0
16 K. JAYA SHRUTHI 1410113909 9.0
17 V. BHANU PRASAD 1410114096 9.0
18 M. TWINKLE 1410113604 8.8
19 K. SHANTHI SUDHA 1410113907 8.8
20 M. RAJENDRA KUMAR 1410113983 8.8
21 P.S. JAYA DEV 1410114162 8.8
22 M. SURESH YADAV 1410114180 8.8
23 K. SIRISHA 1410113574 8.7
24 DARSHAN KUMAR JAIN 1410113686 8.7
25 V.R. ANGELISA 1410113744 8.7
26 G. KARUNA SRI 1410113941 8.7
27 A. SUBRAMANYAM 1410114138 8.7
28 A. RAJ KUMAR 1410113562 8.5
29 N. SUMANTH 1410113977 8.5
30 T. DEEPAK 1410114206 8.5
31 G. LASHMI PRASANNA 1410113742 8.3
32 SK. MUBEEN 1410113911 8.3
33 A.U.S.N. BRAHMAM 1410113732 8.2
34 N. SUSHMA 1410113879 8.2
35 G. RAJ KUMAR 1410114246 8.2
36 V. GOPI 1410113674 7.8
37 R. AKANKSHA ROY 1410113676 7.8
38 P. MATHEWS 1410114164 7.8
39 B. PURNACHANDRA RAO 1410114142 7.5
40 Y. SRAVYA SRI SAI 1410114152 7.5
41 P.V. SUMANTH KUMAR 1410113748 7.3
42 G. SHARAN 1410114118 7.3
43 SK. MOHIDDIN 1410113556 7.2
44 SK. MOHAMMAD SHARIFF 1410113901 7.2
45 Y. DIVYA SRI 1410113554 7.0
46 N.D. MANIKANTA 1410114134 7.0
47 D. VINEETHA 1410113921 6.8
48 CH. RAMA KRISHNA 1410114132 6.8
49 M. ABHISHEK 1410113865 6.5
50 S. SUNDAR 1410113899 6.5
51 K. SUGUNAKAR 1410114186 6.3
52 CH.N. SAI HARIKA 1410113746 6.2
53 CH. RAMYA 1410114098 6.2
54 V. NAVEEN 1410114196 6.2
55 K. ANUSH RAJ 1410113636 5.8
56 B. HIMA BINDU 1410113963 5.2
57 SK. RAFI 1410113875 4.2

 

 


Copyright © 2009, Sunshine School.